Go_to_top Bar
Seu carrinho está
vazio
Olá

Clube de Autores é a maior comunidade de autopublicação da América Latina. Inicie agora!

Livro Anna Karenina

Por: Lev Nikolaevica Tolstoi Denunciar

Ajaxloader
por
R$ 78,13
por
R$ 27,98

Sinopse

De huisvrouw verliet haar kamer niet, mijnheer was sedert eenige dagen afwezig, de kinderen liepen als vergeten en verlaten door het huis rond. De Engelsche bonne was 't met de huishoudster oneens geworden en schreef aan een vriendin om naar een andere betrekking voor haar om te zien. De kok had den vorigen middag reeds huis en dienst verlaten, ook de onderkeukenmeid en koetsier eischten hun loon.

Op den derden dag ontwaakte Stipan Arkadiewitsch Oblonsky--Stiwa, zooals hij door zijn vrienden genoemd werd--op den gewonen tijd en wel 's morgens om acht uur, doch niet in zijn slaapkamer, maar in zijn studeervertrek op een marokijnlederen sofa. Hij keerde zijn welgedaan lichaam nog eens op de kussens om, om nog weder in te sluimeren, omarmde het hoofdkussen en drukte zijn wang daar stevig tegen aan, doch eensklaps richtte hij zich op, bleef overeind zitten en opende de oogen.

"Ja, ja, hoe was het ook weer?" hij zocht zich een droom te herinneren. "Ja, hoe was het toch? Juist! Alabin gaf een diner te Darmstadt, neen! niet te Darmstadt.... Het was iets Amerikaansch. Ja, maar dan was Darmstadt in Amerika. Ja, Alabin gaf een diner op glazen tafels, en die tafels zongen: Il mio tesoro.... Neen, niet il mio tesoro ... iets veel mooiers.... En daar waren kleine kristallen flesschen, en daar waren vrouwen...."

De oogen van Stipan Arkadiewitsch glinsterden vroolijk en lachend mijmerde hij verder.

"Ja, het was heerlijk, heerlijk mooi! O! daar was nog zooveel meer schoons,--men kan zich dat wakend in het geheel niet meer voorstellen--dat is onmogelijk!"

Daar hij juist een streep daglicht door de rolgordijnen zag schemeren, wipte hij vlug zijn beenen van de sofa, tastte daarmede naar de geborduurde pantoffels, een geschenk van zijn vrouw op zijn laatsten verjaardag, en strekte toen, zooals hij negen jaar gewoon was, zonder zich op te richten, de hand naar de plaats uit, waar in het slaapvertrek zijn chambercloak placht te hangen. Daar hij dien niet vond, herinnerde hij zich, waarom hij niet in het slaapvertrek ontwaakt was. De lach verdween van zijn gelaat, zijn voorhoofd rimpelde zich.

"Ach, ach!" zuchtte hij, terwijl de voorstelling van alle bizonderheden van de bewuste scene met zijn vrouw bij hem het besef van de volslagen hopeloosheid van zijn toestand en het drukkende bewustzijn zijner eigen schuld opwekte.

"Neen, zij zal het mij niet vergeven, zij kan niet vergeven! En het ergste is, dat alles mijn schuld is! 't Is geheel en al mijn schuld en toch ben ik de schuldige niet. Dat is het tragische er van!" dacht hij.

"Ach, ach!" steunde hij wanhopig en herinnerde zich die oogenbllkken

van dat tooneel, die voor hem het pijnlijkst waren. 't Onaangenaamste was dat hij, toen hij vroolijk en vergenoegd uit den schouwburg te huis komend met een groote peer voor zijn vrouw in de hand, deze niet in het salon aantrof en tot zijn verwondering ook niet in het woonvertrek, maar in de slaapkamer, met het ongelukkig, alles verradend briefje in de hand!

Zij, de altijd bekommerde en zorgvolle, de naar zijn opvatting oppervlakkige Dolly, zat daar onbeweeglijk met den brief in de hand en zag tot hem op met een uitdrukking vol ontzetting

Categorias: Shakespeare, Romance, Aventura, Literatura Estrangeira, Ficção, Drama
Palavras-chave: amor, escritor, romance, russo

Características

Cover_front_perspective
Número de páginas: 677

Edição: 1(2019)

ISBN: 978-17-118-2873-2

Formato: A5 (148x210)

Coloração: Preto e branco

Acabamento: Brochura c/ orelha

Tipo de papel: Polen

Reconhecimento

Sobre o autor

Mini
GEOVANE FERNANDES MONTEIRO

Evan do Carmo, Nascido na Paraíba em (29/04/64) é poeta, escritor, romancista, jornalista, músico, filósofo e crítico literário. Fundou e dirigiu o jornal Fakos Universitário. Criou em 2009 a revista Leitura e Crítica. Tem 22 livros publicados, sua obra está disponível em 12 países, (um livro editado em inglês. (O Moralista) Entre outros estão: O Fel e o Mel, Heresia poética, Elogio à Loucura de Nietzsche, Licença Poética, Labirinto Emocional, Presunção, O Cadafalso, Dente de Aço, Alma Mediana, e Língua de Fogo. Participou também com muitos contos em antologias. Foi um dos vencedores do concurso Machado de Assis do SESC DF de 2005. Em 2007 foi jurado na categoria contos do concurso Gente de Talento 2007 promovido pela Caixa Econômica Federal, ao lado de Marcelino Freire. Em 2012 criou e editou até 2015, os Jornais: Correio Brasília, Jornal de Vicente Pires, Jornal de Taguatinga e o Jornal do Gama. Evan do Carmo é estudioso da obra de José Saramago, em 2015 publicou o livro Ensaio Sobre a Loucura, e o livro Reflexões de Saramago, momentos antes de sua morte, o livro nos oferece um panorama perfeito na voz do próprio Saramago em forma de ficção ensaísta, sobre a obra do Nobel Português. Em 2016 criou a Editora do Carmo e o projeto Dez Poetas e Eu, onde já publicou 100 poetas, e o livro Um Brinde à Poesia, uma obra de coautoria com outros poetas contemporâneos.

Como editor realizou o sonho de mais de 500 autores, a maioria autores sem recursos, que não podiam publicar suas obras, entre muitos autores carentes estão dezenas de poetas e escritores africanos, de Angola e Moçambique.

Palestras e oficinas literárias (61) 981188607


Mais publicações desse autor

Robereto Freire

Robereto Freire

Evan do Carmo
R$ 62,68 Impresso
R$ 44,13 Ebook
CATARSE

CATARSE

EVAN DO CARMO
R$ 46,82 Impresso
R$ 22,60 Ebook
MUNDO LÍQUIDO

MUNDO LÍQUIDO

PAULO SALDANHA
R$ 40,58 Impresso
R$ 22,60 Ebook
Reflexões de Saramago

Reflexões de Saramago

Evan do Carmo
R$ 44,18 Impresso
R$ 22,60 Ebook
MINHA LUTA

MINHA LUTA

ADOLF HÍTLER
R$ 58,02 Impresso
R$ 22,60 Ebook
CATARSIS

CATARSIS

EVAN DO CARMO
R$ 52,25 Impresso
R$ 27,98 Ebook
VOO DO SILÊNCIO

VOO DO SILÊNCIO

CONCÍLIA CORREIA
R$ 39,91 Impresso
R$ 22,60 Ebook
TELÚRICO LUNÁTICO

TELÚRICO LUNÁTICO

ROGÉRIO CORREIA BRITO
R$ 38,88 Impresso
R$ 22,60 Ebook
SOBRE VINHO

SOBRE VINHO

EVAN DO CARMO
R$ 68,41 Impresso
R$ 27,98 Ebook
Salve o Leão

Salve o Leão

Evan do Carmo
R$ 42,06 Impresso
R$ 17,22 Ebook

Comentários - 0 comentário(s)


Fale com o autor

*Seu nome

*Seu email

*Mensagem


Como funciona

Passo 1

Você publica seu livro online, gratuitamente.

Passo 2

Você diz quanto quer receber de direitos autorais.

Passo 3

Nós vendemos e você recebe o dinheiro por depósito direto na sua conta.

Serviços profissionais

Conheça nossos serviços

São vários serviços para auxiliá-lo em sua obra:

Depoimentos

"Não é fácil colocarmos nosso confiança em qualquer meio...Aos poucos fui descobrindo que o Clube dos Autores é mais que um meio confiável, é a segurança de um sonho realizado, é a luta pela valorização destes grandes escritores que acabam sendo desvalorizados pela cultura do sexo, samba e futeb..."

Vanderlan da Silva

Formas de Pagamento (até 12x)

Segurança

Print


Clube de Autores Publicações S/A   CNPJ: 16.779.786/0001-27

Rua Otto Boehm, 48 Sala 08, América - Joinville/SC, CEP 89201-700